Bram Vaessen

Het leeratelier impact vind ik van meerwaarde omdat je alleen samen antwoorden kunt vinden op samenlevingsvraagstukken. De beroepspraktijk is gebaat bij onderzoek dat zich richt op tellen EN vertellen. Betekenisvolle verhalen van bewoners dragen bij aan het realiseren van impact.