Joyce Crombach

De meerwaarde van het Leeratelier Impact is wat mij betreft tweeledig: enerzijds de ontmoeting met anderen die volop bezig zijn met het thema Impact in de dagelijkse praktijk, anderzijds de interessante en relevante onderwerpen die we gezamenlijk uitdiepen tijdens onze ontmoetingen. Dit maakt dat ik regelmatig geïnspireerd en gemotiveerd uit het Leeratelier kom!