Petra Debets

Je vak als opbouwwerker beperkt zich niet tot uitvoering, een kritische blik hoort erbij. Het leeratelier helpt je meer grip te krijgen op je vak, het helpt je bij het creëren van je professionele identiteit.