Leike Peeters

De grootste toegevoegde waarde van het leeratelier ligt voor mij in kennisdeling. Je leert nieuwe mensen kennen, je inspireert elkaar, je kijkt vanuit verschillende perspectieven. Dat is voor mij echt wel fijn.