Petra Debets

Je vak als opbouwwerker beperkt zich niet tot uitvoering, een kritische blik hoort erbij. Het leeratelier helpt je meer grip te krijgen op je vak, het helpt je bij het creëren van je professionele identiteit.

Leike Peeters

De grootste toegevoegde waarde van het leeratelier ligt voor mij in kennisdeling. Je leert nieuwe mensen kennen, je inspireert elkaar, je kijkt vanuit verschillende perspectieven. Dat is voor mij echt wel fijn.

Raymond Clement

Het belang van samenwerken is allang bewezen. Verbindend samenwerken is gewoon hard werken. Daar is plek voor, in de Werkplaats.

Ellen Leers

Leerateliers zijn voor zowel docenten, onderzoekers alsook studenten inspirerende ontmoetingsplekken waar de verbinding tussen de praktijk, onderwijs en onderzoek op natuurlijke wijze handen en voeten krijgt en een collectieve voorwaartse beweging kan worden gemaakt

Bram Vaessen

Het leeratelier impact vind ik van meerwaarde omdat je alleen samen antwoorden kunt vinden op samenlevingsvraagstukken. De beroepspraktijk is gebaat bij onderzoek dat zich richt op tellen EN vertellen. Betekenisvolle verhalen van bewoners dragen bij aan het realiseren van impact.

Joyce Crombach

De meerwaarde van het Leeratelier Impact is wat mij betreft tweeledig: enerzijds de ontmoeting met anderen die volop bezig zijn met het thema Impact in de dagelijkse praktijk, anderzijds de interessante en relevante onderwerpen die we gezamenlijk uitdiepen tijdens onze ontmoetingen. Dit maakt dat ik regelmatig geïnspireerd en gemotiveerd uit het Leeratelier kom!

Ellen Houben

De Werkplaats Sociaal Domein Zuyd is voor gemeenten van groot belang. Gemeenten zoals Brunssum zoeken niet alleen voor de uitvoering van beleid naar samenwerking met onderwijspartijen, maar willen ook graag gevoed worden met inzichten uit onderzoek. Niet alleen om beleid te ontwikkelen voor inwoners, maar tevens om voeling te houden met de maatschappij. De werkplaatsen … Lees meer