Onze leerateliers

Het kloppend hart van de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen wordt gevormd door leerateliers. Elk atelier heeft een eigen focus die de activiteiten stuurt. Deze focus sluit aan bij de behoeften en motivaties van de deelnemers uit de regio. Kijk ook op wotolimburg.nl

Leeratelier Meerssen

1. Zelfredzaamheid

Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van deze ‘zelfredzaamheid’ en het ‘hernieuwd aanleren’ van vaardigheden.

2. Dementievriendelijkheid

Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden.

3. Huiskamers

De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken voor initiatieven op het gebied van ontmoeten, doen en denken.

4. Wijkbeelden

Om te komen tot een goede ondersteuning van thuiswonende ouderen in hun eigen wijk of buurt is het nodig dat ouderen, mantelzorgers en hulpverleners in zorg en welzijn het eens zijn over de knelpunten en prioriteiten bij die ondersteuning. Welke gegevens hebben we daarvoor nodig over de wijk en de gezondheid van de inwoners en wat vinden alle betrokkenen van die gegevens? Het team wijkbeelden gaat daarmee aan de slag in de gemeente Meerssen.

Leeratelier Beek

Wijkleercentrum Beek gaat van start!
In onze huidige ‘digitale samenleving’ is het steeds minder vanzelfsprekend dat je nog eens gezellig een praatje maakt op straat met een bekende of nieuwe mensen ontmoet. En dat terwijl júist deze ‘échte’ ontmoetingen zo belangrijk zijn. Dan ontstaat immers ook het echte gesprek en een diepere verbinding; iets wat digitaal niet altijd na te bootsen is. 

Het gebrek aan ontmoetingen zorgt er onder andere voor dat steeds meer mensen aangeven gevoelens van eenzaamheid te hebben. Een groot deel hiervan betreft de vorm ‘sociale eenzaamheid’. Bij sociale eenzaamheid ervaart men een gebrek aan een goede sociale basis oftewel een netwerk van vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op samen ontmoeten en ontspannen. 

Een goede sociale basis wordt niet gemaakt, maar ontstaat door mensen zelf. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak als facilitator. De vergelijking wordt wel eens gemaakt met tuinieren: de gemeente moet de juiste voedingsbodem treffen zodat initiatieven kunnen bloeien.

Vanuit het Wijkleercentrum Beek wordt door beroepskrachten, inwoners, studenten, vrijwilligers, mantelzorgers, docenten en onderzoekers samengewerkt aan uitdagingen die gericht zijn op het ondersteunen van thuiswonende ouderen. Het eerste thema waarmee we concreet mee aan de slag gaan is ontmoeting en het verstevigen van de sociale basis. Hoe is dat nu geregeld in Beek, wat kunnen we versterken en waar is nog meer behoefte aan?

Voor onze activiteiten: kijk in de agenda en meld je aan!