Onze leerateliers

Het kloppend hart van de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen wordt gevormd door leerateliers. Elk atelier heeft een eigen focus die de activiteiten stuurt. Deze focus sluit aan bij de behoeften en motivaties van de deelnemers uit de regio. Kijk ook op wotolimburg.nl

Leeratelier Meerssen

M1. ‘Zelfredzaamheid’

Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van deze ‘zelfredzaamheid’ en het ‘hernieuwd aanleren’ van vaardigheden.

M2. ‘Dementie-vriendelijkheid’

Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden.

M3. ‘Huiskamers’

De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken voor initiatieven op het gebied van ontmoeten, doen en denken.

M4. ‘Wijkbeelden’

Om te komen tot een goede ondersteuning van thuiswonende ouderen in hun eigen wijk of buurt is het nodig dat ouderen, mantelzorgers en hulpverleners in zorg en welzijn het eens zijn over de knelpunten en prioriteiten bij die ondersteuning. Welke gegevens hebben we daarvoor nodig over de wijk en de gezondheid van de inwoners en wat vinden alle betrokkenen van die gegevens? Het team wijkbeelden gaat daarmee aan de slag in de gemeente Meerssen.

Leeratelier Beek

B1. ‘Ontmoeten’

In onze huidige samenleving is het steeds minder vanzelfsprekend dat je nog eens gezellig een praatje maakt op straat met een bekende of nieuwe mensen ontmoet. En dat terwijl júist deze ontmoetingen zo belangrijk zijn. Dan ontstaat immers ook het echte gesprek en een diepere verbinding.

B2. ‘Wegwijzen & Verbinden’

Het landschap van Wonen, Zorg en Welzijn omvat veel voorzieningen, regelingen en initiatieven. Dit maakt enerzijds dat er veel mogelijk is, maar anderzijds ook dat het steeds moeilijker wordt om als inwoner, vrijwilliger of beroepskracht de juiste weg te vinden.

B3. ‘E-Health & Innovatie’

E-health, technologie en innovatie zijn voor velen afstandelijke en nietszeggende begrippen. Toch is het al in ieders leven geïntegreerd. Denk aan de telefoon die je standaard op zak hebt, het horloge die vertelt of je hartslag niet te hoog is, de alarmeringsknop die je bij hebt in geval van nood of de medicijndispenser die op de juiste tijd de juiste medicijnen geeft.