1. Zelfredzaamheid

Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van deze ‘zelfredzaamheid’ en het ‘hernieuwd aanleren’ van vaardigheden.

Terwijl de bevolking vergrijst, daalt het aantal zorgprofessionals sterk. Twee belangrijke uitgangspunten uit het WOZO-programma zijn: ‘Thuis als het kan’ en ‘Zelf als het kan’. Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van deze ‘zelfredzaamheid’ en het ‘hernieuwd aanleren’ van vaardigheden. Dit vraagt van zorgprofessionals een shift in aanpak van zorgen ‘voor de cliënt’ naar het ‘helpen de client zichzelf te helpen.’ Dit gedachtegoed wordt ook wel Reablement genoemd; een manier van zorgondersteuning om het functioneren van het individu dusdanig te verbeteren zodat hij/zij zo onafhankelijk mogelijk de dagelijkse activiteiten kan ondernemen. Dit draagt bij aan het versterken van autonomie en welzijn van de cliënt en het ‘haalbaar’ houden van de zorg. Binnen het Wijkleercentrum in Meerssen wordt door samenwerking tussen zorg-, welzijn- en onderwijsinstellingen samengewerkt om dit gedachtegoed in de praktijk te brengen.

Over de auteur/ontwikkelaar