4. Wijkbeelden

Om te komen tot een goede ondersteuning van thuiswonende ouderen in hun eigen wijk of buurt is het nodig dat ouderen, mantelzorgers en hulpverleners in zorg en welzijn het eens zijn over de knelpunten en prioriteiten bij die ondersteuning. Welke gegevens hebben we daarvoor nodig over de wijk en de gezondheid van de inwoners en wat vinden alle betrokkenen van die gegevens? Het team wijkbeelden gaat daarmee aan de slag in de gemeente Meerssen.

Een optimale ondersteuning van ouderen in de eigen leefomgeving vereist een brede kijk en aanpak vanuit diverse sectoren (o.a. zorg, welzijn, wonen, werk). Die kijk en aanpak moet aansluiten bij een goed – integraal – beeld van de wijken en behoeften van ouderen die daar wonen. In de themalijn gaan we daarom aan de slag met het ontwikkelen van die goede beelden in de vorm van ‘wijkscans’. Bij deze scans willen we drie onderdelen bijeen brengen:

– Beschikbare gegevens over de gezondheid, het welzijn, en de woon- en leefomgeving van ouderen;
– De beleving van de wijk en de wensen van de ouderen;
– Het beschikbare aanbod van diensten in de wijk.

Deze integrale wijkscans kunnen alle betrokkenen gebruiken om de ondersteuning van thuiswonende ouderen verder te verbeteren.

www.awolimburg.nl
www.wsdzuyd.nl