3. Huiskamers

De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken voor initiatieven op het gebied van ontmoeten, doen en denken.

In het verlengde van de gemeentelijke beleidsnota ‘Durf; doorontwikkeling van de huiskamers’ (gemeente Meerssen, 2022) heeft Trajekt de opdracht gekregen om de doorontwikkeling te leiden en tot uitvoering te brengen. De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken voor initiatieven op het gebied van ontmoeten, doen en denken. De doorontwikkeling van de huiskamers moet tot stand komen middels interactie tussen vrijwilligers, buurtbewoners, bezoekers, zorg- en welzijnsorganisaties, en andere betrokkenen. Ook het Wijkleercentrum kan en wil een bijdrage leveren aan deze doorontwikkeling. Dit doordat docenten/onderzoekers/studenten, in samenwerking met de andere betrokkenen, deelvragen kunnen oppakken vanuit het perspectief van onderwijs, onderzoek en/of innovatie. De huiskamers kunnen doorontwikkelen door het inzetten van de nieuwe kennis en/of innovaties, maar tevens kunnen door nieuwe inzichten ‘professionals van de toekomst’ worden opgeleid.

Over de auteur/ontwikkelaar