2. Dementievriendelijkheid

Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden.

Het aantal thuiswonende mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden. Dementievriendelijk houdt in dat de wijk (1) aansluit bij de behoeftes en de mogelijkheden die de persoon met dementie heeft, en (2) rekening houdt met de gevolgen die dementie heeft voor de persoon zelf en voor zijn of haar mantelzorger. De gemeente zet zich dan actief in om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de samenleving (Alzheimer Nederland, 2023). In de werkgroep dementievriendelijkheid verkennen we wat er nodig is en ondernemen we acties om de gemeente Meerssen dementievriendelijk(er) te maken.

Over de auteur/ontwikkelaar