B1. ‘Ontmoeten’

Het gebrek aan ontmoetingen zorgt er onder andere voor dat steeds meer mensen aangeven gevoelens van eenzaamheid te hebben. Een groot deel hiervan betreft de vorm ‘sociale eenzaamheid’. Bij sociale eenzaamheid ervaart men een gebrek aan een goede sociale basis oftewel een netwerk van vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op samen … Lees meer

B2. ‘Wegwijzen & Verbinden’

Een oudere die langer thuis blijft wonen, zal op den duur aanspraak maken op diverse voorzieningen. Dit vergt van de inwoner dat diegene weet welke voorzieningen er zijn, hoe dit aangevraagd kan worden en welke regels er aan verbonden zitten. Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Van vrijwilligers en beroepskrachten wordt daarom verlangd dat zij … Lees meer

B3. ‘E-Health & Innovatie’

Met de stijgende vergrijzing en de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, zijn technologie en innovatie voor veel knelpunten de uitkomst. In de zorgsector wordt al veel met technologische innovatie gewerkt. Daar zijn veel succesverhalen te vinden. In de woon & welzijn sector valt nog te ontdekken welke mogelijkheden technologische innovatie ons kan brengen. Binnen Wijkleercentrum … Lees meer

M1. ‘Zelfredzaamheid’

Terwijl de bevolking vergrijst, daalt het aantal zorgprofessionals sterk. Twee belangrijke uitgangspunten uit het WOZO-programma zijn: ‘Thuis als het kan’ en ‘Zelf als het kan’. Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren … Lees meer

M2. ‘Dementie-vriendelijkheid’

Het aantal thuiswonende mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden. Dementievriendelijk houdt in dat de wijk (1) aansluit … Lees meer

M3. ‘Huiskamers’

In het verlengde van de gemeentelijke beleidsnota ‘Durf; doorontwikkeling van de huiskamers’ (gemeente Meerssen, 2022) heeft Trajekt de opdracht gekregen om de doorontwikkeling te leiden en tot uitvoering te brengen. De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken … Lees meer

M4. ‘Wijkbeelden’

Een optimale ondersteuning van ouderen in de eigen leefomgeving vereist een brede kijk en aanpak vanuit diverse sectoren (o.a. zorg, welzijn, wonen, werk). Die kijk en aanpak moet aansluiten bij een goed – integraal – beeld van de wijken en behoeften van ouderen die daar wonen. In de themalijn gaan we daarom aan de slag … Lees meer