1. Zelfredzaamheid

Terwijl de bevolking vergrijst, daalt het aantal zorgprofessionals sterk. Twee belangrijke uitgangspunten uit het WOZO-programma zijn: ‘Thuis als het kan’ en ‘Zelf als het kan’. Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren … Lees meer

2. Dementievriendelijkheid

Het aantal thuiswonende mensen met dementie zal de komende jaren sterk toenemen. Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden. Dementievriendelijk houdt in dat de wijk (1) aansluit … Lees meer

3. Huiskamers

In het verlengde van de gemeentelijke beleidsnota ‘Durf; doorontwikkeling van de huiskamers’ (gemeente Meerssen, 2022) heeft Trajekt de opdracht gekregen om de doorontwikkeling te leiden en tot uitvoering te brengen. De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken … Lees meer

4. Wijkbeelden

Een optimale ondersteuning van ouderen in de eigen leefomgeving vereist een brede kijk en aanpak vanuit diverse sectoren (o.a. zorg, welzijn, wonen, werk). Die kijk en aanpak moet aansluiten bij een goed – integraal – beeld van de wijken en behoeften van ouderen die daar wonen. In de themalijn gaan we daarom aan de slag … Lees meer