Agenda

Kennis moet circuleren

Als kennismakelaar beoogt de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd alle expertise en ervaringen die we opdoen, actief te verspreiden. Opgedane inzichten moeten circuleren over de diverse samenwerkingspartners, maar zich ook verspreiden in de hele regio. Daarom organiseren we regelmatig activiteiten om kennis te delen: via symposia, expertmeetings of lezingen. Onderstaand is een overzicht te vinden van activiteiten die de Werkplaats organiseert. Juist om kennisdeling te stimuleren, delen we hier ook kennisactiviteiten van partners in en van de Werkplaats.

23-04-2024 13:00

Symposium ‘Goed ouder worden in de wijk’
In 2023 is de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen gestart in Limburg. In deze werkplaats zoeken docenten en studenten van Zuyd samen met ouderen en (in) formele zorgverleners, antwoord op de...

06-02-2024 15:00

Wijkleercentrum Beek gaat van start!
In onze huidige 'digitale samenleving' is het steeds minder vanzelfsprekend dat je nog eens gezellig een praatje maakt op straat met een bekende of nieuwe mensen ontmoet. En dat terwijl júist deze ‘éc...

10-11-2023 09:30

Themabijeenkomst: ‘Dementievriendelijk Meerssen’
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. We krijgen er dus allemaal mee te maken. Misschien omdat je zelf getroffen wordt door dementie of omdat een naaste de ziekte krijgt.De ziekte is nog steeds niet...

20-09-2023 14:30

Themabijeenkomst: ‘Zelfredzaam thuis wonen in Meerssen’
Bent u burger, mantelzorger, zorg- of welzijnsprofessional, bestuurder of algemeen geïnteresseerde? Kom dan naar deze gratis bijeenkomst en luister/denk mee. Steeds meer mensen op leeftijd willen zo l...