Wijkleercentrum Beek gaat van start!

06-02-2024 15:00
Centrum WenG, Laurentiusstraat 44a, 6191 EV Beek

In onze huidige ‘digitale samenleving’ is het steeds minder vanzelfsprekend dat je nog eens gezellig een praatje maakt op straat met een bekende of nieuwe mensen ontmoet. En dat terwijl júist deze ‘échte’ ontmoetingen zo belangrijk zijn. Dan ontstaat immers ook het echte gesprek en een diepere verbinding; iets wat digitaal niet altijd na te bootsen is. 

Het gebrek aan ontmoetingen zorgt er onder andere voor dat steeds meer mensen aangeven gevoelens van eenzaamheid te hebben. Een groot deel hiervan betreft de vorm ‘sociale eenzaamheid’. Bij sociale eenzaamheid ervaart men een gebrek aan een goede sociale basis oftewel een netwerk van vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op samen ontmoeten en ontspannen. 

Een goede sociale basis wordt niet gemaakt, maar ontstaat door mensen zelf. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak als facilitator. De vergelijking wordt wel eens gemaakt met tuinieren: de gemeente moet de juiste voedingsbodem treffen zodat initiatieven kunnen bloeien.

Vanuit het Wijkleercentrum Beek wordt door beroepskrachten, inwoners, studenten, vrijwilligers, mantelzorgers, docenten en onderzoekers samengewerkt aan uitdagingen die gericht zijn op het ondersteunen van thuiswonende ouderen. Het eerste thema waarmee we concreet mee aan de slag gaan is ontmoeting en het verstevigen van de sociale basis. Hoe is dat nu geregeld in Beek, wat kunnen we versterken en waar is nog meer behoefte aan?

Op dinsdag 6 februari vindt van 15:00 tot 17:00 onze aftrapbijeenkomst plaats! Wil je hier ook bij zijn? Meld je dan aan via bovenstaande link.