Themabijeenkomst: ‘Zelfredzaam thuis wonen in Meerssen’

20-09-2023 14:30
Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 te Rothem.

Bent u burger, mantelzorger, zorg- of welzijnsprofessional, bestuurder of algemeen geïnteresseerde? Kom dan naar deze gratis bijeenkomst en luister/denk mee.

Steeds meer mensen op leeftijd willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig uitvoeren. Dat is ook het uitgangspunt van de regering: ‘Thuis als het kan’ en ‘Zelf als het kan’. Maar wat is er nodig om zelfredzaam thuis te blijven wonen? Hoe kijkt u als burger hier tegenaan en welke rol spelen familie en mantelzorger hierin? Hoe kunnen zorg- en welzijnsprofessionals en de gemeente hieraan bijdragen en hoe kunnen we omgaan met de toenemende vergrijzing en het dalend aantal zorgmedewerkers?

Binnen het Wijkleercentrum Meerssen werken zorg- en welzijnsprofessionals, de gemeente, onderzoekers, burgers, docenten en studenten samen om na te denken over deze uitdagingen. Het Wijkleercentrum organiseert daarom een themabijeenkomst ‘zelfredzaam thuis wonen in Meerssen’ op woensdag 20 september van 14:30 – 18:00 uur in Gemeenschapshuis de Koel, Pastoor Geelenplein 6 te Rothem.

Programma:
14:30 – 15:00      Inloop en registratie
15:00 – 15:10      Welkom en opening dagvoorzitter, dr. Jerome van Dongen
15:10 – 15:30     ‘Verandering van het ouder worden’, dr. Erik van Rossum
15:30 – 15:50      ‘Twee generaties wijkverpleegkundigen’ Veronique Rousseau     (Envida) en Jantsje Hoogeveen (Buurtzorg)  
15:50 – 16:15      Interactief gedeelte: ‘Hoe blijf je zelfredzaam en wat is daarvoor nodig?’
16:15 – 16:40      Pauze met koffie en vlaai
16:40 – 16:55      In gesprek met…
16:55 – 17:10      ‘Mijn oma krijgt zorg’, dr. Stan Vluggen
17:10 – 17:20      Slotwoord dagvoorzitter en Expertpanel
17:20 – 18:00      Netwerkgelegenheid met soep en broodjes

Hier kunt u de documenten/verslagen lezen van deze dag.
Verslag bijeenkomst
Fotocollage
Presentatie
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2488979-dankzij-deze-training-kunnen-ouderen-langer-thuis-wonen

Het ‘Wijkleercentrum Meerssen’: de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek.

Het Wijkleercentrum Meerssen is een initiatief van Zuyd Hogeschool, Vista College, MIK & PIW groep en de Gemeente Meerssen. Het betreft een werkplaats voor de ondersteuning van thuiswonende ouderen en is ingebed binnen de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd en de Academische Werkplaats Ouderenzorg-Limburg. Professionals en studenten van verschillende disciplines (denk bijvoorbeeld aan verpleegkunde, ergotherapie, vaktherapie of facility management), maar ook burgers pakken samen in themagroepen relevante vraagstukken aan. Samen leren en innoveren in de wijk; dat is waar het Wijkleercentrum voor staat! Andere praktijkpartners waar we mee samenwerken zijn: Envida, Wonen Meerssen, Radar, Bibliotheek Meerssen, Buurtzorg, Schakel bv, huiskamer de Ketel en Trajekt. Op verschillende manieren kun je als student, professional of burger meedoen in het Wijkleercentrum.