Werkplaats
Ondersteuning
Thuiswonende
Ouderen

Wijkleercentrum voor de verbinding tussen praktijk, onderwijs en onderzoek.

Verbinding

Het Wijkleercentrum Meerssen is een initiatief van Zuyd Hogeschool, Vista College, MIK & PIW groep en de Gemeente Meerssen. Het betreft een werkplaats voor de ondersteuning van thuiswonende ouderen en is ingebed binnen de Werkplaats Sociaal Domein Zuyd en de Academische Werkplaats Ouderenzorg-Limburg. Professionals en studenten van verschillende disciplines (denk bijvoorbeeld aan verpleegkunde, ergotherapie, vaktherapie of facility management), maar ook burgers pakken samen in themagroepen relevante vraagstukken aan. Samen leren en innoveren in de wijk; dat is waar het Wijkleercentrum voor staat!

Andere praktijkpartners waar we mee samenwerken zijn: Envida, Wonen Meerssen, Radar, Bibliotheek Meerssen, Buurtzorg, Schakel bv, huiskamer de Ketel en Trajekt.

Op verschillende manieren kun je als student, professional of burger meedoen in het Wijkleercentrum.

Ben je geïnteresseerd, neem dan gerust contact op! woto@zuyd.nl


In het centrum richten we ons de komende tijd op de volgende 4 thema’s:

1. Zelfredzaamheid

Steeds meer ouderen willen thuis blijven wonen en taken zo veel mogelijk zelfstandig vervullen. Indien toch zorg nodig blijkt, speelt de zorgprofessional een belangrijke rol in het stimuleren en faciliteren van deze ‘zelfredzaamheid’ en het ‘hernieuwd aanleren’ van vaardigheden.

2. Dementievriendelijkheid

Preventie en zorg voor mensen met dementie en diens mantelzorger zullen steeds meer in de eigen wijk moeten worden vormgegeven. Het is voor de wijken in de gemeente Meerssen daarom urgent om dementievriendelijk(er) te worden.

3. Huiskamers

De huiskamers zijn unieke ontmoetingsplekken voor en door de inwoners van Meerssen. Iedereen is er welkom om mee te doen en de huiskamer te gebruiken voor initiatieven op het gebied van ontmoeten, doen en denken.

4. Wijkbeelden

Om te komen tot een goede ondersteuning van thuiswonende ouderen in hun eigen wijk of buurt is het nodig dat ouderen, mantelzorgers en hulpverleners in zorg en welzijn het eens zijn over de knelpunten en prioriteiten bij die ondersteuning. Welke gegevens hebben we daarvoor nodig over de wijk en de gezondheid van de inwoners en wat vinden alle betrokkenen van die gegevens? Het team wijkbeelden gaat daarmee aan de slag in de gemeente Meerssen.


Agenda

23-04-2024 13:00

Symposium ‘Goed ouder worden in de wijk’
In 2023 is de Werkplaats Ondersteuning Thuiswonende Ouderen gestart in Limburg. In deze werkplaats zoeken docenten en studenten van Zuyd samen...

06-02-2024 15:00

Wijkleercentrum Beek gaat van start!
In onze huidige 'digitale samenleving' is het steeds minder vanzelfsprekend dat je nog eens gezellig een praatje maakt op straat met...

10-11-2023 09:30

Themabijeenkomst: ‘Dementievriendelijk Meerssen’
Eén op de vijf mensen krijgt dementie. We krijgen er dus allemaal mee te maken. Misschien omdat je zelf getroffen wordt...